Psalms 85

Bön och hopp om förnyad nåd över Herres folk.För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

 HERRE, du var förr ditt land nådig,

 du upprättade åter Jakobs hus.

 Du förlät ditt folks missgärning,

 du överskylde all dess synd.  Sela.

 Du lät all din förgrymmelse fara

 och vände dig ifrån din vredes glöd.

 Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud,

 och upphör med din förtörnelse mot oss.

 Vill du då vredgas på oss evinnerligen

 och låta din vrede vara från släkte till släkte?

 Vill du icke åter giva oss liv,

 så att ditt folk får glädjas i dig?

 HERRE, låt oss se din nåd,

 och giv oss din frälsning.

 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar:

 se, han talar frid till sitt folk

     och till sina fromma;

 må de blott icke vända åter till dårskap.
10 

 Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom,

 och så skall ära bo i vårt land.
11 

 Godhet och trofasthet skola där mötas,

 rättfärdighet och frid kyssas;
12 

 trofasthet skall växa upp ur jorden

 och rättfärdighet blicka ned från himmelen.
13 

 HERREN skall giva oss vad gott är,

 och vårt land skall giva sin gröda. [ (Psalms 85:14)

 Rättfärdighet skall gå framför honom,

 den skall ock stadigt följa i hans spår. ]
Copyright information for Swe1917