Psalms 87

Sion moderstaden för alla folk.Av Koras söner; en psalm, en sång.

 Den stad han har grundat står på de heliga bergen;

 HERREN älskar Sions portar

 mest bland alla Jakobs boningar.

 Härliga ting äro talade om dig,

 du Guds stad.  Sela.

 »Rahab och Babel

     skall jag nämna bland mina bekännare;

 så ock Filisteen och Tyrus och Kus,

 dessa äro födda där.»

 Ja, om Sion skall det sägas:

 »Den ene som den andre är född därinne.»

 Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.

 Ja, när HERREN tecknar upp folken,

     då skall han räkna så:

 »Dessa äro födda där.»  Sela.

 Och under sång och dans skall man säga:

 »Alla mina källor äro i dig.»
Copyright information for Swe1917