Psalms 96

Uppmaning till alla jordens folk att lovsjunga Herren, världsdomaren.

 Sjungen till HERRENS ära

     en ny sång,

 sjungen till HERRENS ära,

     alla länder.

 Sjungen till HERRENS ära,

     loven hans namn.

 Båden glädje var dag,

     förkunnen hans frälsning.

 Förtäljen bland hedningarna hans ära,

 bland alla folk hans under.

 Ty stor är HERREN

     och högt lovad,

 fruktansvärd är han

     mer än alla gudar.

 Ty folkens alla gudar äro avgudar,

 men HERREN är den som har gjort himmelen.

 Majestät och härlighet äro inför hans ansikte,

 makt och glans i hans helgedom.

 Given åt HERREN,

     I folkens släkter,

 given åt HERREN

     ära och makt;

 given åt HERREN

     hans namns ära,

 bären fram skänker,

     och kommen i hans gårdar.

 Tillbedjen HERREN

     i helig skrud,

 bäven för hans ansikte,

     alla länder.
10 

 Sägen bland hedningarna:

     »HERREN är nu konung!

 Därför står jordkretsen fast och vacklar icke;

 han dömer folken med rättvisa.»

11 

 Himmelen vare glad,

     och jorden fröjde sig;

 havet bruse

     och allt vad däri är.
12 

 Marken glädje sig

     och allt som är därpå,

 ja, då juble

     alla skogens träd.
13 

 inför HERREN, ty han kommer,

 ty han kommer för att döma jorden.

 Han skall döma jordens krets med rättfärdighet

 och folken med sin trofasthet.
Copyright information for Swe1917