Psalms 97

Herrens konungsliga uppenbarelse och makt.

 HERREN är nu konung!

     Därför fröjde sig jorden;

 havsländerna glädje sig, så många som de äro.

 Moln och töcken omgiva honom,

 rättfärdighet och rätt

     äro hans trons fäste.

 Eld går framför honom

 och förbränner hans ovänner runt omkring.

 Hans ljungeldar lysa upp jordens krets;

 jorden ser det och bävar.

 Bergen smälta

     såsom vax för HERREN,

 för hela jordens Herre.

 Himlarna förkunna hans rättfärdighet,

 och alla folk se hans ära.

 Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten,

 de som berömma sig av avgudar.

 Alla gudar skola tillbedja honom.

 Sion hör det och gläder sig,

 och Juda döttrar fröjda sig

 för dina domars skull, HERRE.

 Ty du, HERRE, är den Högste

     över hela jorden;

 du är högt upphöjd

     över alla gudar.

10 

 I som älsken HERREN, haten det onda.

 Han bevarar sina frommas själar,

 ur de ogudaktigas hand räddar han dem.
11 

 Ljus är utsått för den rättfärdige

 och glädje för de rättsinniga.
12 

 Glädjens, I rättfärdige, i HERREN,

 och prisen hans heliga namn.
Copyright information for Swe1917