Psalms 98

Hela jordens jubel vid Herrens seger.En psalm.

 Sjungen till HERREN ära

     en ny sång,

 ty han har gjort under.

 Han har vunnit seger med sin högra hand

 och med sin väldiga arm.

 HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig,

 han har uppenbarat sin rättfärdighet

     för hedningarnas ögon.

 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet

     mot Israels hus;

 alla jordens ändar hava sett

     huru vår Gud frälsar.

 Höjen jubel till HERREN, alla länder;

 bristen ut i glädjerop och lovsjungen.

 Lovsjungen HERREN med harpa,

 med harpa och med lovsångs ljud.

 Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud

 inför HERREN, konungen.

 Havet bruse och allt vad däri är,

 jordens krets och de som bo därpå.

 Strömmarna klappe i händerna,

 bergen juble med varandra,

 inför HERREN, ty han kommer

     för att döma jorden.

 Han skall döma jordens krets med rättfärdighet

 och folken med rättvisa.
Copyright information for Swe1917