Psalms 99

Den trefalt helige.

 HERREN är nu konung!

     Därför darra folken.

 Han som tronar på keruberna!

     Därför skälver jorden.

 HERREN är stor i Sion,

 och upphöjd är han

     över alla folk.

 Därför prisar man ditt namn,

     det stora och fruktansvärda.

 Helig är han.

 Och konungen i sin makt

     älskar vad rätt är.

 Ja, du håller rättvisa vid makt,

 rätt och rättfärdighet

     övar du i Jakob.

 Upphöjen HERREN, vår Gud,

 och tillbedjen vid hans fotapall.

 Helig är han.

 Mose och Aron voro bland hans präster,

 och Samuel bland dem som åkallade hans namn;

 de ropade till HERREN,

     och han svarade dem.

 I molnstoden talade

     han då till dem;

 de höllo hans vittnesbörd

     och den lag som han gav dem.

 Ja, HERRE, vår Gud,

     du svarade dem;

 du var mot dem

     en förlåtande Gud --

 och en hämnare över deras gärningar.

 Upphöjen HERREN, vår Gud,

 och tillbedjen inför hans heliga berg.

 Ty helig är HERREN, vår Gud.
Copyright information for Swe1917