Song of Solomon 7

 »Huru sköna äro icke dina fötter

     i sina skor, du ädla!

 Dina höfters rundning

     är såsom ett bröstspännes kupor,

     gjorda av en konstnärs händer.

 Ditt sköte är en rundad skål,

     må vinet aldrig fattas däri.

 Din midja är en vetehög,

     omhägnad av liljor.

 Din barm är lik ett killingpar,

     tvillingar av en gasell.

 Din hals liknar Elfenbenstornet,

 dina ögon dammarna i Hesbon,

     vid Bat-Rabbimsporten.

 Din näsa är såsom Libanonstornet,

     som skådar ut mot Damaskus.

 Ditt huvud höjer sig såsom Karmel,

 och lockarna på ditt huvud hava purpurglans.

 En konung är fångad i deras snara.»

              ----

 »Huru skön och huru ljuv är du icke,

     du kärlek, så följd av lust!

 Ja, din växt är såsom ett palmträds,

     och din barm liknar fruktklasar.

 Jag tänker: I det palmträdet vill jag stiga upp,

     jag vill gripa tag i dess kvistar.

 Må din barm då vara mig

     såsom vinträdets klasar

 och doften av din andedräkt

     såsom äpplens doft

 och din mun såsom ljuvaste vin!»

     »Ja, ett vin som lätt glider ned i min vän

 och fuktar de slumrandes läppar.
10 

 Jag är min väns,

     och till mig står hans åtrå.»

              ----

11 

 Kom, min vän;

     låt oss gå ut på landsbygden

 och stanna i byarna över natten.
12 

 Bittida må vi gå till vingårdarna, för att se

     om vinträden hava slagit ut,

 om knopparna hava öppnat sig,

     om granatträden hava fått blommor.

 Där vill jag giva

     min kärlek åt dig.

13 

 Kärleksäpplena sprida sin doft,

 och vid våra dörrar finnas alla slags ädla frukter,

 både nya och gamla;

 åt dig, min vän, har jag förvarat dem.

         Bruden talar v.  1--2.  -- Bruden talar

          till Jerusalems döttrar v.  3--4.  --

           Brudens uppträdande omtalas v.  5a.

          Bruden talar 5b--7.  -- En av brudens

        bröder talar v.  8, en annan broder v.  9,

        bruden själv v.  10.  -- Brudgummen talar

         v.  11--12.  -- Brudgummen talar v.  13,

                     bruden v.  14.

Copyright information for Swe1917