Zechariah 9

Domsord över Israels fiender. Sions konung. Israels tillkommande härlighet.Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land; också i Damaskus skall den slå ned -- ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar.Jes. 17,1. Jer. 32,19. Den drabbar ock Hamat, som gränsar därintill, så ock Tyrus och Sion, där man är så vis.Hes. 26,2. 28,3 f.

 Tyrus byggde sig ett fäste;

 hon hopade silver såsom stoft

 och guld såsom orenlighet på gatan.

 Men se, Herren skall åter göra henne fattig,

 han skall bryta hennes murar ned i havet,

 och hon själv skall förtäras av eld.

 Askelon må se det med fruktan,

 och Gasa med stor bävan,

 så ock Ekron, ty dess hopp skall komma på skam.

 Gasa mister sin konung,

 Askelon bliver en obebodd platsJes. 14,29 f. Jer. 47,q f. Hes. 25,15 f.

 Asdod skall bebos av en vanbördig hop;

 så skall jag utrota filistéernas stolthet.

 Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun

 och styggelserna undan deras tänder

 då skall också av dem bliva en kvarleva åt vår Gud,

 de skola bliva såsom stamfurstar i Juda,

 och Ekrons folk skall bliva såsom jebuséerna.1 Sam. 14,32 f. Hes. 33,25. Sak. 6,15. 8,22 f.

 Och jag skall slå upp mitt läger till ett värn för mitt hus,

 mot härar som komma eller gå,

 och ej mer skall någon plågare komma över dem;

 ty jag vaktar nu med öppna ögon.Sak. 2,5.

 Fröjda dig storligen, du dotter Sion;

     höj jubelrop, du dotter Jerusalem.

 Se, din konung kommer till dig;

     rättfärdig och segerrik är han.

 Han kommer fattig, ridande på en åsna,

     på en åsninnas fåle.Jes. 12,6. 62,11. Sef. 3,14. Sak. 2,10. Matt. 21,5. Joh. 12,15.
10 

 Så skall jag utrota vagnar Efraim

     och hästar ur Jerusalem;

 ja, stridens bågar skola utrotas,

 och han skall tala frid till folken.

 Och hans herradöme skall nå från hav till hav,

 och ifrån floden intill jordens ändar.Ps. 72,8. Jes. 2,4. 9,5. 31,1. Mik. 4,3. 5,10. 7,12.

11 

 För ditt förbundsblods skull vill jag ock

 släppa dina fångar fria ur gropen

 där intet vatten finnes.2 Mos. 24,8. Jer. 31,32. Hebr. 9,19 f.
12 

 Så vänden då åter till edert fäste,

     I fångar som nu haven ett hopp.

 Ja, det vare eder förkunnat i dag att jag vill giva eder

 dubbelt igen.Jes. 40,2. 61,7.
13 

 Ty jag skall spänna Juda såsom min båge

 och lägga Efraim såsom pil på den,

 och dina söner, du Sion, skall jag svänga

 såsom spjut mot dina söner, du Javan,

 och göra dig lik en hjältes svärd.
14 

 Ja, HERREN skall uppenbara sig i höjden,

 och såsom en ljungeld skall hans pil fara ut;

 Herren, HERREN skall stöta i basunen,

 och med sunnanstormar skall han draga fram.

15 

 HERREN Sebaot,

     han skall beskärma dem;

 de skola uppsluka sina fiender

     och trampa deras slungstenar under fötterna;

 under stridslarm skola de svälja

     sina fiender såsom vin,

 till dess de själva äro så fulla av blod

     som offerskålar och altarhörn.2 Mos. 24,6.

16 

 Och HERREN, deras Gud,

     skall på den tiden giva dem seger,

 ty de äro ju det folk

     som han har till sin hjord.

 Ja, ädelstenar äro de i en krona,

     strålande över hans land.Ps. 100,3. Joh. 10,11.
17 

 Huru stor bliver icke deras lycka,

     huru stor deras härlighet!

 Av deras säd skola ynglingar blomstra upp,

     och jungfrur av deras vin.5 Mos. 33,28 f.
Copyright information for Swe1917