1 Chronicles 25

1Och David, samt med härhöfvitsmännerna, afskiljde till ämbete af Assaphs barn, Heman och Jeduthun, de Propheterna med harpor, psaltare och cymbaler; och de vordo talde till verket, efter sitt ämbete: 2Utaf Assaphs barn: Saccur, Joseph, Nethania, Asarela, Assaphs barn, under Assaph, som propheterade när Konungen. 3Af Jeduthun: Jeduthuns barn voro: Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabia, Mattithia, de sex, under deras fader Jeduthun, med harpor, hvilke propheterade till att tacka och lofva Herran. 4Af Heman: Hemans barn voro: Bukkija, Matthania, Ussiel, Sebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Giddalthi, RomamthiEser, Josbekasa, Mallothi, Hothir och Mahasioth. 5Desse voro alle Hemans barn, Konungens Siares i Guds ordom, till att upphöja hornet; ty Gud hade gifvit Heman fjorton söner och tre döttrar. 6Desse voro alle under deras fäder Assaph, Jeduthun och Heman, till att sjunga i Herrans hus med cymbaler, psaltare och harpor, efter ämbetet i Guds hus när Konungen; 7Och talet på dem, med deras bröder, som i Herrans sång lärde voro, allesammans mästare, tuhundrad åtta och åttatio. 8Och de kastade lott öfver deras ämbete, dem minsta såsom dem största; mästarenom såsom lärjunganom. 9Och den förste lotten föll på Joseph under Assaph; den andre på Gedalia, med hans bröder och söner, de voro tolf; 10Den tredje på Saccur, med hans söner och bröder, de voro tolf; 11Den fjerde på Jizri, med hans söner och bröder, de voro tolf; 12Den femte på Nethania, med hans söner och bröder, de voro tolf; 13Den sjette på Bukkija, med hans söner och bröder, de voro tolf; 14Den sjunde på Jesarela, med hans söner och bröder, de voro tolf; 15Den åttonde på Jesaja, med hans söner och bröder, de voro tolf; 16Den nionde på Matthania, med hans söner och bröder, de voro tolf; 17Den tionde på Simei, med hans söner och bröder, de voro tolf; 18Den ellofte på Asareel, med hans söner och bröder, de voro tolf; 19Den tolfte på Hasabia, med hans söner och bröder, de voro tolf; 20Den trettonde på Subael, med hans söner och bröder, de voro tolf; 21Den fjortonde på Mattithia, med hans söner och bröder, de voro tolf; 22Den femtonde på Jeremoth, med hans söner och bröder, de voro tolf; 23Den sextonde på Hanania, med hans söner och bröder, de voro tolf; 24Den sjuttonde på Josbekasa, med hans söner och bröder, de voro tolf; 25Den adertonde på Hanani, med hans söner och bröder, de voro tolf; 26Den nittonde på Mallothi, med hans söner och bröder, de voro tolf; 27Den tjugonde på Elijatha, med hans söner och bröder, de voro tolf; 28Den förste och tjugonde på Hothir, med hans söner och bröder, de voro tolf; 29Den andre och tjugonde på Giddalthi, med hans söner och bröder, de voro tolf; 30Den tredje och tjugonde på Mahasioth, med hans söner och bröder, de voro tolf; 31Den fjerde och tjugonde på RomamthiEser, med hans söner och bröder, de voro tolf.
Copyright information for SweKarlXII