Exodus 28

Aarons och sönernas kläder.

Och du skall taga till dig din broder Aaron, och hans söner utaf Israels barnom, att han skall wara min Prest, nämliga Aaron och hans söner, Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar. Och du skall göra dinom broder Aaron helig kläder, som äro härlig och skön. Och du skall tala med allom dem, som ett wist hjerta hafwa, de jag med wishetens anda uppfyllt hafwer, att de göra kläder åt Aaron till hans wigelse, att han blifwer min Prest. Och deße äro kläden, som de göra skola: Sköld, lifkjortel, silkeskjortel, trång kjortel, hatt och bälte: Alltså skola de göra dinom broder Aaron, och hans söner, helig kläder, att han skall wara min Prest. Dertill skola de taga guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt och hwitt silke. Lifkjortelen skola de göra af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt och twinnadt hwitt silke, konsteliga; Att han warder sammanfogd på båda axlar, och tillhopabunden på båda sidor. Och hans bälte deröfwer skall wara af samma konst och werk; af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. Och du skall taga twå onichinerstenar, och grafwa deruppå Israels söners namn; 10 På hwardera sex namn, efter som de äro gamle till. 11 Det skall du beställa med de stensnidare, som grafwa insegler, så att de warda infattade i guld. 12 Och du skall fästa dem uppå axlarna på lifkjortelen, att de äro åminnelsestenar för Israels barn, att Aaron drager deras namn på båda sina axlar, till åminnelse för HERranom. 13 Och du skall göra gyldene spänne; 14 Och twå kedjor af klart guld, som uppåt gå skola, dem skall du fästa uti spännen. 15 Ämbetsskölden skall du göra efter konst, såsom lifkjortelen, af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. 16 Fyrahörnad skall han wara, och twefald: En hand bredt skall wara hans längd, och en hand bredt hans bredd. 17 Och du skall uppfyllat med fyra rader af stenar. Den första raden skall wara en sardius, topaz, smaragd; 18 Den andra, en rubin, saphir, diamant; 19 Den tredje, en lyncurer, achat, amethist; 20 Den fjerde, en turkos, onich, jaspis. Uti guld skola de satte warda på alla rader; 21 Och skola stå efter de tolf Israels söners namn, utgrafne af stensnidare, hwardera med sitt namn, efter de tolf slägten. 22 Och du skall göra kedjor till skölden, som nederåt gå, af klart guld; 23 Och twå gyldene ringar, så att du fäster de twå ringar wid de tu hörnen af skölden. 24 Och låt komma de twå gyldene kedjorna in uti de twå ringarna; 25 Men de twå ändarna af de twå kedjor skall du låta komma in uti de tu spännen, och fästa dem på axlarna af lifkjortelen emot hwarannat. 26 Och du skall göra twå andra gyldene ringar, och fästa dem wid de andra tu hörnen af skölden, nämliga till sina bredd, der de utanpå lifkjortelen med hänga; 27 Och skall åter göra twå gyldene ringar, och fästa dem emot hwarannan utantill, nedre på de tu hörnen af lifkjortelen, der som lifkjortelen kommer tillhopa. 28 Och man skall tillhopaknäppa skölden med sina ringar med ett gult snöre intill lifkjortelens ringar, så att han ligger hardt inpå lifkjortelen, och skölden icke loßnar ifrå lifkjortelen. 29 Så skall Aaron bära Israels barnas namn uti ämbetssköldenom på sitt hjerta, när han går in uti det helga; till en åminnelse för HERranom alltid. 30 Och du skall låta Ljus och Fullkomlighet i ämbetsskölden, att de blifwa på Aarons hjerta, när han ingår för HERranom; och bär Israels barnas ämbete på sino hjerta för HERranom alltid. 31 Du skall ock göra under lifkjortelen en silkeskjortel, allsamman af gult silke. 32 Och öfwerst midt på honom skall wara ett halssmog; och en borda omkring halssmoget tillhopafållad, att det icke söndergår. 33 Och nedanpå hans fåll skall du göra såsom granataäple af gult silke, skarlakan, rosenrödt, allt omkring, och emellan dem gyldene bjellror, och allt omkring. 34 Så att der är en gyldene bjellra, och dernäst ett granataäple, och åter en gyldene bjellra med ett granataäple, allt omkring på fållen af samma silkeskjortel. 35 Och Aaron skall hafwa honom uppå, när han tjenar, så att man hörer klanget af honom, när han ut och in går uti det helga för HERranom, på det att han icke skall dö. 36 Du skall ock göra ett ännespann af klart guld, och grafwa deruti, efter stensnidarekonst: HERRANS HELIGHET. 37 Och du skall fästa det på hatten, framman i ännet på Aaron, med ett gult snöre. 38 Och det skall wara i Aarons änne, så att Aaron bär deß helgas brist, som Israels barn helga i allom sinom gåfwom och helgedom. Och det skall alltid wara på hans änne, att han skall försona dem för HERranom. 39 Du skall ock göra en trång kjortel af hwitt silke, och en hatt af hwitt silke, och ett stickadt bälte. 40 Och till Aarons söner skall du göra kjortlar, bälte och hufwor, som äro härlig och skön; och skall kläda dem uppå din broder Aaron med hans söner; 41 Och skall smörja dem , och fylla deras händer, och wiga dem, att de blifwa mine Prester; 42 Och skall göra dem linnen nederkläder, till att skyla blygdenes kött, ifrå ländene allt ned på låren. 43 Och Aaron med hans söner skola hafwa dem uppå, när de gå in uti wittnesbördsens tabernakel, eller fram till altaret, till att tjena uti thy helga, på det att de icke umgälla deras mißgerning, och måste dö. Det skall wara honom, och hans säd efter honom, ett ewigt sätt.
Copyright information for SweKarlXII