Exodus 28

Aarons och sönernas kläder.

1 Och du skall taga till dig din broder Aaron, och hans söner utaf Israels barnom, att han skall wara min Prest, nämliga Aaron och hans söner, Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar. 2Och du skall göra dinom broder Aaron helig kläder, som äro härlig och skön. 3Och du skall tala med allom dem, som ett wist hjerta hafwa, de jag med wishetens anda uppfyllt hafwer, att de göra kläder åt Aaron till hans wigelse, att han blifwer min Prest. 4Och deße äro kläden, som de göra skola: Sköld, lifkjortel, silkeskjortel, trång kjortel, hatt och bälte: Alltså skola de göra dinom broder Aaron, och hans söner, helig kläder, att han skall wara min Prest. 5Dertill skola de taga guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt och hwitt silke. 6Lifkjortelen skola de göra af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt och twinnadt hwitt silke, konsteliga; 7Att han warder sammanfogd på båda axlar, och tillhopabunden på båda sidor. 8Och hans bälte deröfwer skall wara af samma konst och werk; af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. 9Och du skall taga twå onichinerstenar, och grafwa deruppå Israels söners namn; 10På hwardera sex namn, efter som de äro gamle till. 11Det skall du beställa med de stensnidare, som grafwa insegler, så att de warda infattade i guld. 12Och du skall fästa dem uppå axlarna på lifkjortelen, att de äro åminnelsestenar för Israels barn, att Aaron drager deras namn på båda sina axlar, till åminnelse för HERranom. 13Och du skall göra gyldene spänne; 14Och twå kedjor af klart guld, som uppåt gå skola, dem skall du fästa uti spännen. 15Ämbetsskölden skall du göra efter konst, såsom lifkjortelen, af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. 16Fyrahörnad skall han wara, och twefald: En hand bredt skall wara hans längd, och en hand bredt hans bredd. 17Och du skall uppfyllat med fyra rader af stenar. Den första raden skall wara en sardius, topaz, smaragd; 18Den andra, en rubin, saphir, diamant; 19Den tredje, en lyncurer, achat, amethist; 20Den fjerde, en turkos, onich, jaspis. Uti guld skola de satte warda på alla rader; 21Och skola stå efter de tolf Israels söners namn, utgrafne af stensnidare, hwardera med sitt namn, efter de tolf slägten. 22Och du skall göra kedjor till skölden, som nederåt gå, af klart guld; 23Och twå gyldene ringar, så att du fäster de twå ringar wid de tu hörnen af skölden. 24Och låt komma de twå gyldene kedjorna in uti de twå ringarna; 25Men de twå ändarna af de twå kedjor skall du låta komma in uti de tu spännen, och fästa dem på axlarna af lifkjortelen emot hwarannat. 26Och du skall göra twå andra gyldene ringar, och fästa dem wid de andra tu hörnen af skölden, nämliga till sina bredd, der de utanpå lifkjortelen med hänga; 27Och skall åter göra twå gyldene ringar, och fästa dem emot hwarannan utantill, nedre på de tu hörnen af lifkjortelen, der som lifkjortelen kommer tillhopa. 28Och man skall tillhopaknäppa skölden med sina ringar med ett gult snöre intill lifkjortelens ringar, så att han ligger hardt inpå lifkjortelen, och skölden icke loßnar ifrå lifkjortelen. 29Så skall Aaron bära Israels barnas namn uti ämbetssköldenom på sitt hjerta, när han går in uti det helga; till en åminnelse för HERranom alltid. 30Och du skall låta Ljus och Fullkomlighet i ämbetsskölden, att de blifwa på Aarons hjerta, när han ingår för HERranom; och bär Israels barnas ämbete på sino hjerta för HERranom alltid. 31Du skall ock göra under lifkjortelen en silkeskjortel, allsamman af gult silke. 32Och öfwerst midt på honom skall wara ett halssmog; och en borda omkring halssmoget tillhopafållad, att det icke söndergår. 33Och nedanpå hans fåll skall du göra såsom granataäple af gult silke, skarlakan, rosenrödt, allt omkring, och emellan dem gyldene bjellror, och allt omkring. 34Så att der är en gyldene bjellra, och dernäst ett granataäple, och åter en gyldene bjellra med ett granataäple, allt omkring på fållen af samma silkeskjortel. 35Och Aaron skall hafwa honom uppå, när han tjenar, så att man hörer klanget af honom, när han ut och in går uti det helga för HERranom, på det att han icke skall dö. 36Du skall ock göra ett ännespann af klart guld, och grafwa deruti, efter stensnidarekonst: HERRANS HELIGHET. 37Och du skall fästa det på hatten, framman i ännet på Aaron, med ett gult snöre. 38Och det skall wara i Aarons änne, så att Aaron bär deß helgas brist, som Israels barn helga i allom sinom gåfwom och helgedom. Och det skall alltid wara på hans änne, att han skall försona dem för HERranom. 39Du skall ock göra en trång kjortel af hwitt silke, och en hatt af hwitt silke, och ett stickadt bälte. 40Och till Aarons söner skall du göra kjortlar, bälte och hufwor, som äro härlig och skön; och skall kläda dem uppå din broder Aaron med hans söner; 41Och skall smörja dem , och fylla deras händer, och wiga dem, att de blifwa mine Prester; 42Och skall göra dem linnen nederkläder, till att skyla blygdenes kött, ifrå ländene allt ned på låren. 43Och Aaron med hans söner skola hafwa dem uppå, när de gå in uti wittnesbördsens tabernakel, eller fram till altaret, till att tjena uti thy helga, på det att de icke umgälla deras mißgerning, och måste dö. Det skall wara honom, och hans säd efter honom, ett ewigt sätt.
Copyright information for SweKarlXII