Exodus 37

Arken, nådastolen, bordet, stakan, rökaltaret, oljan.

1 Och Bezaleel gjorde arken af furoträ, halftredje aln lång, halfannor aln bred och hög; 2Och öfwerdrog honom med klart guld innan och utan; och gjorde honom en gyldene krans omkring; 3Och göt fyra gyldene ringar till hans fyra hörner; på hwarje sidone twå; 4Och gjorde stänger af furoträ, och öfwerdrog dem med guld; 5Och satte dem uti ringarna på sidone af arken, så att man kunde bära honom. 6Och han gjorde nådastolen af klart guld, halftredje aln lång, och halfannor aln bred; 7Och gjorde twå Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom; 8En Cherub på denna ändan; en annan på den andra ändan. 9Och de Cherubim utsträckte sina wingar ofwan öfwer, och öfwerskylde dermed nådastolen, och deras anlete stodo twärtemot hwarsannars; och sågo på nådastolen. 10Och han gjorde bordet af furoträ, twå alnar långt, en aln bred, och halfannor aln högt; 11Och öfwerdrog det med klart guld, och gjorde der en gyldene krans omkring; 12Och gjorde der ena listo omkring, ena hand bredt hög, och gjorde en gyldene krans omkring listona; 13Och göt dertill fyra gyldene ringar; och satte dem på de fyra hörnen uppå der fyra fötter; 14Hardt under listone, så att stängerna woro derut, der man bordet med bar; 15Och gjorde stängerna af furoträ, och öfwerdrog dem med guld, att man skulle bära bordet dermed; 16Och gjorde deßlikes, af klart guld, redskapen på bordet, fat, skedar, kannor och skålar, der man med ut och in skänkte; 17Och gjorde ljusastakan af klart tätt guld; derpå woro läggen, rör, skålar, knöpar och blommor; 18Sex rör gingo ut af sidorna, på hwarjo sidone tre rör; 19Tre skålar, såsom mandelnötter, woro på hwar rör, med knöpar och blommor; 20Men på ljusastakanom woro fyra skålar med knöpar och blommor; 21Inunder twå rör en knöp, så att sex rör gingo ut af honom; 22Och hans knöpar och rör deruppå; och war allt klart tätt guld; 23Och gjorde de sju lampor, med deras ljusanäpor och släcketyg, af klart guld. 24Af en centener guld gjorde han honom, och all hans tyg. 25Han gjorde ock rökaltaret af furoträ, en aln långt och bredt, rätt fyrakant, och twå alnar högt med sin horn; 26Och öfwerdrog det med klart guld, deß tak och wäggar allt omkring och deß horn, och gjorde der en krans omkring af klart guld; 27Och twå gyldene ringar under kransen på båda sidor, så att man satte stängerna deruti, och bar det dermed. 28Men stängerna gjorde han af furoträ, och öfwerdrog dem med guld; 29Och gjorde den helga smörjooljon, och rökwerk af rent speceri, efter apothekarekonst.
Copyright information for SweKarlXII