Exodus 37

Arken, nådastolen, bordet, stakan, rökaltaret, oljan.

Och Bezaleel gjorde arken af furoträ, halftredje aln lång, halfannor aln bred och hög; Och öfwerdrog honom med klart guld innan och utan; och gjorde honom en gyldene krans omkring; Och göt fyra gyldene ringar till hans fyra hörner; på hwarje sidone twå; Och gjorde stänger af furoträ, och öfwerdrog dem med guld; Och satte dem uti ringarna på sidone af arken, så att man kunde bära honom. Och han gjorde nådastolen af klart guld, halftredje aln lång, och halfannor aln bred; Och gjorde twå Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom; En Cherub på denna ändan; en annan på den andra ändan. Och de Cherubim utsträckte sina wingar ofwan öfwer, och öfwerskylde dermed nådastolen, och deras anlete stodo twärtemot hwarsannars; och sågo på nådastolen. 10 Och han gjorde bordet af furoträ, twå alnar långt, en aln bred, och halfannor aln högt; 11 Och öfwerdrog det med klart guld, och gjorde der en gyldene krans omkring; 12 Och gjorde der ena listo omkring, ena hand bredt hög, och gjorde en gyldene krans omkring listona; 13 Och göt dertill fyra gyldene ringar; och satte dem på de fyra hörnen uppå der fyra fötter; 14 Hardt under listone, så att stängerna woro derut, der man bordet med bar; 15 Och gjorde stängerna af furoträ, och öfwerdrog dem med guld, att man skulle bära bordet dermed; 16 Och gjorde deßlikes, af klart guld, redskapen på bordet, fat, skedar, kannor och skålar, der man med ut och in skänkte; 17 Och gjorde ljusastakan af klart tätt guld; derpå woro läggen, rör, skålar, knöpar och blommor; 18 Sex rör gingo ut af sidorna, på hwarjo sidone tre rör; 19 Tre skålar, såsom mandelnötter, woro på hwar rör, med knöpar och blommor; 20 Men på ljusastakanom woro fyra skålar med knöpar och blommor; 21 Inunder twå rör en knöp, så att sex rör gingo ut af honom; 22 Och hans knöpar och rör deruppå; och war allt klart tätt guld; 23 Och gjorde de sju lampor, med deras ljusanäpor och släcketyg, af klart guld. 24 Af en centener guld gjorde han honom, och all hans tyg. 25 Han gjorde ock rökaltaret af furoträ, en aln långt och bredt, rätt fyrakant, och twå alnar högt med sin horn; 26 Och öfwerdrog det med klart guld, deß tak och wäggar allt omkring och deß horn, och gjorde der en krans omkring af klart guld; 27 Och twå gyldene ringar under kransen på båda sidor, så att man satte stängerna deruti, och bar det dermed. 28 Men stängerna gjorde han af furoträ, och öfwerdrog dem med guld; 29 Och gjorde den helga smörjooljon, och rökwerk af rent speceri, efter apothekarekonst.
Copyright information for SweKarlXII