Exodus 40

Tabernaklet reses, helgas, fylles.

1 Och HERren talade med Mose, och sade: 2På första dagen i den första månaden skall du uppsätta wittnesbördsens tabernakel; 3Och skall deruti sätta wittnesbördsens ark, och hänga förlåten för arken; 4Och skall bära bordet dit, och reda det till, och ställa der ljusastakan, och lamporna sätta deruppå; 5Och skall sätta det gyldene rökaltaret för wittnesbördsens ark, och upphänga klädet i dörrene af tabernaklet. 6Och bränneoffersaltaret skall du sätta inför dörrene af wittnesbördsens tabernakel; 7Och twättekaret emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der watten in; 8Och göra gården omkring, och upphänga klädet i ingången på gårdenom; 9Och skall taga smörjooljo, och smörja tabernaklet, och allt det derinne är; och skall wiga det med all deß redskap, att det skall wara heligt; 10Och skall smörja bränneoffersaltaret med all sin redskap, och wigat, att det skall wara aldrahelgast. 11Skall du också smörja och wiga twättekaret med deß fot. 12Och du skall hafwa Aaron och hans söner fram för dörrena af wittnesbördsens tabernakel, och twå dem med watten; 13Och kläda på Aaron de helga kläden, och smörja och wiga honom, att han skalll wara min Prest; 14Och hafwa deßlikes hans söner fram, och kläda uppå dem de trånga kjortlarna. 15Och smörja dem, såsom du hafwer smort deras fader, att de skola wara mine Prester. Och denna smörjelsen skola de hafwa till ett ewigt Presterskap när deras efterkommande. 16Och Mose gjorde allt det HERren honom budit hade. 17Så wardt tabernaklet uppsatt i de andra årena på första dagenom i den första månaden. 18Och då Mose uppsatte det, satte han fötterna och bräden, och skottstängerna, och reste upp stolparna; 19Och sträckte ut öfwertäckelset till ett tabernakel och lade deß täckelse ofwanuppå, såsom HERren honom budit hade; 20Och tog wittnesbördet, och lade det in i arken, och satte stängerna på arken, och satte nådastolen ofwanpå arken; 21Och bar arken in i tabernaklet, och hängde förlåten för wittnesbördsens ark, såsom HERren honom budit hade; 22Och satte bordet in uti wittnesbördsens tabernakel, på den sidon i tabernaklet norut, utanför förlåten; 23Och gjorde bröd redo deruppå för HERranom, såsom HERren honom budit hade; 24Och satte deßlikes ljusastakan derin twärtöfwer ifrå bordet, på den sidon i tabernaklet söderut; 25Och lät komma lamporna deruppå för HERranom, såsom HERren honom budit hade; 26Och satte gyldene altaret derin för förlåten; 27Och rökte deruppå med godt rökwerk, såsom HERren honom budit hade; 28Och hängde klädet in i dörrena af tabernaklet. 29Men bränneoffersaltaret satte han för dörrena af wittnesbördsens tabernakel, och offrade deruppå bränneoffer och spisoffer, såsom HERren honom budit hade. 30Och twättekaret satte han emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och lät watten derin, till att twå sig med. 31Och Mose, Aaron och hans söner twådde deras händer och fötter derutur. 32Förty de måste twå sig, när de gingo in uti wittnesbördsens tabernakel, eller framträdde till altaret såsom HERren dem budit hade. 33Och gjorde han gården redo, kringom tabernaklet, och omkring altaret, och hängde klädet i ingången på gårdenom. Och alltså fullkomnade Mose det hela werket. 34Och så öfwertäckte en molnsky wittnesbördsens tabernakel; och HERrans härlighet uppfyllde tabernaklet. 35Och Mose kunde icke gå in uti wittnesbördsens tabernakel, så länge som molnskyn blef deröfwer, och HERrans härlighet uppfyllde tabernaklet. 36Och när molnskyn gaf sig upp ifrå tabernaklet, så foro Israels barn, så ofta som de reste. 37När molnskyn icke gaf sig upp, då foro de intet, allt intill den dagen han sig uppgaf. 38Förty HERrans molnsky war om dagen öfwer tabernaklet, och om natten war eld derinne, för hela Israels hus ögon, så länge de reste.
Copyright information for SweKarlXII