Exodus 40

Tabernaklet reses, helgas, fylles.

Och HERren talade med Mose, och sade: På första dagen i den första månaden skall du uppsätta wittnesbördsens tabernakel; Och skall deruti sätta wittnesbördsens ark, och hänga förlåten för arken; Och skall bära bordet dit, och reda det till, och ställa der ljusastakan, och lamporna sätta deruppå; Och skall sätta det gyldene rökaltaret för wittnesbördsens ark, och upphänga klädet i dörrene af tabernaklet. Och bränneoffersaltaret skall du sätta inför dörrene af wittnesbördsens tabernakel; Och twättekaret emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der watten in; Och göra gården omkring, och upphänga klädet i ingången på gårdenom; Och skall taga smörjooljo, och smörja tabernaklet, och allt det derinne är; och skall wiga det med all deß redskap, att det skall wara heligt; 10 Och skall smörja bränneoffersaltaret med all sin redskap, och wigat, att det skall wara aldrahelgast. 11 Skall du också smörja och wiga twättekaret med deß fot. 12 Och du skall hafwa Aaron och hans söner fram för dörrena af wittnesbördsens tabernakel, och twå dem med watten; 13 Och kläda på Aaron de helga kläden, och smörja och wiga honom, att han skalll wara min Prest; 14 Och hafwa deßlikes hans söner fram, och kläda uppå dem de trånga kjortlarna. 15 Och smörja dem, såsom du hafwer smort deras fader, att de skola wara mine Prester. Och denna smörjelsen skola de hafwa till ett ewigt Presterskap när deras efterkommande. 16 Och Mose gjorde allt det HERren honom budit hade. 17 Så wardt tabernaklet uppsatt i de andra årena på första dagenom i den första månaden. 18 Och då Mose uppsatte det, satte han fötterna och bräden, och skottstängerna, och reste upp stolparna; 19 Och sträckte ut öfwertäckelset till ett tabernakel och lade deß täckelse ofwanuppå, såsom HERren honom budit hade; 20 Och tog wittnesbördet, och lade det in i arken, och satte stängerna på arken, och satte nådastolen ofwanpå arken; 21 Och bar arken in i tabernaklet, och hängde förlåten för wittnesbördsens ark, såsom HERren honom budit hade; 22 Och satte bordet in uti wittnesbördsens tabernakel, på den sidon i tabernaklet norut, utanför förlåten; 23 Och gjorde bröd redo deruppå för HERranom, såsom HERren honom budit hade; 24 Och satte deßlikes ljusastakan derin twärtöfwer ifrå bordet, på den sidon i tabernaklet söderut; 25 Och lät komma lamporna deruppå för HERranom, såsom HERren honom budit hade; 26 Och satte gyldene altaret derin för förlåten; 27 Och rökte deruppå med godt rökwerk, såsom HERren honom budit hade; 28 Och hängde klädet in i dörrena af tabernaklet. 29 Men bränneoffersaltaret satte han för dörrena af wittnesbördsens tabernakel, och offrade deruppå bränneoffer och spisoffer, såsom HERren honom budit hade. 30 Och twättekaret satte han emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och lät watten derin, till att twå sig med. 31 Och Mose, Aaron och hans söner twådde deras händer och fötter derutur. 32 Förty de måste twå sig, när de gingo in uti wittnesbördsens tabernakel, eller framträdde till altaret såsom HERren dem budit hade. 33 Och gjorde han gården redo, kringom tabernaklet, och omkring altaret, och hängde klädet i ingången på gårdenom. Och alltså fullkomnade Mose det hela werket. 34 Och så öfwertäckte en molnsky wittnesbördsens tabernakel; och HERrans härlighet uppfyllde tabernaklet. 35 Och Mose kunde icke gå in uti wittnesbördsens tabernakel, så länge som molnskyn blef deröfwer, och HERrans härlighet uppfyllde tabernaklet. 36 Och när molnskyn gaf sig upp ifrå tabernaklet, så foro Israels barn, så ofta som de reste. 37 När molnskyn icke gaf sig upp, då foro de intet, allt intill den dagen han sig uppgaf. 38 Förty HERrans molnsky war om dagen öfwer tabernaklet, och om natten war eld derinne, för hela Israels hus ögon, så länge de reste.
Copyright information for SweKarlXII