Genesis 5

De tio fäder. Noahs barn.

1 Detta är boken af menniskones slägt, på den tiden, då Gud skapte menniskona, och gjorde henne efter Guds liknelse. 2Til man och qwinno skapade han dem, och wälsignade dem, och kallade deras namn menniska, på den tiden de wordo skapade. 3Och Adam war hundrade och tretio år gammal, och han födde en son, som hans beläte lik war, och kallade honom Seth. 4Och wordo hans dagar, sedan han hade födt Seth, åttahundrade år, och han födde söner och döttrar. 5Och wardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tretio år, och blef död. 6Seth war hundrade och fem år gammal, och födde Enos. 7Och lefde derefter åttahundrade och sju år, och födde söner och döttrar. 8Och wardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tolf år, och blef död. 9Enos war niotio år gammal, och födde Kenan. 10Och lefde derefter åttahundrade och femton år, och födde söner och döttrar. 11Så at hans hela ålder wardt niohundrade och fem år, och blef död. 12Kenan war sjutio år gammal, och födde Mahalaleel. 13Och lefde derefter åttahundrade och fyratio år, och födde söner och döttrar. 14Så at hans hela ålder wardt niohundrade och tio år, och blef död. 15Mahalaleel war sextio och fem år gammal, och födde Jared. 16Och lefde sedan åttahundrade och tretio år, och födde söner och döttrar. 17Så at hans hela ålder wardt åttahundrade fem och niotio år, och blef död. 18Jared war hundrade tu och sextio år gammal, och födde Henoch. 19Och lefde derefter åttahundrade år, och födde söner och döttrar. 20Så at hans hela ålder wardt niohundrade sextio och tu år, och blef död. 21Henoch war sextio fem år gammal, och födde Methusalah. 22Och förde et gudeligit lefwerne i trehundrade år derefter, och födde söner och döttrar. 23Så at hans hela ålder wardt trehundrade sextio och fem år. 24Och efter han förde et gudeligit lefwerne, tog Gud honom bort, och han wardt sedan intet sedder. 25Methusalah war hundrade åttatio och sju år gammal, och födde Lamech. 26Och lefde derefter i sjuhundrade åttatio och tu år, och födde söner och döttrar. 27Så at hans hela ålder wardt niohundrade sextio och nio år, och blef död. 28Lamech war hundrade åttatio och tu år gammal, och födde en son; 29Och kallade honom Noah, och sade: Denne här warder oss tröstandes i wåra mödo och arbete på jordene, den HERren förbannat hafwer. 30Derefter lefde han femhundrade niotio och fem år, och födde söner och döttrar. 31Så at hans hela ålder wardt sjuhundrade sjutio och sju år, och blef död. 32Noah war femhundrade år gammal, och födde Sem, Ham och Japhet.
Copyright information for SweKarlXII