Genesis 5

De tio fäder. Noahs barn.

Detta är boken af menniskones slägt, på den tiden, då Gud skapte menniskona, och gjorde henne efter Guds liknelse. Til man och qwinno skapade han dem, och wälsignade dem, och kallade deras namn menniska, på den tiden de wordo skapade. Och Adam war hundrade och tretio år gammal, och han födde en son, som hans beläte lik war, och kallade honom Seth. Och wordo hans dagar, sedan han hade födt Seth, åttahundrade år, och han födde söner och döttrar. Och wardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tretio år, och blef död. Seth war hundrade och fem år gammal, och födde Enos. Och lefde derefter åttahundrade och sju år, och födde söner och döttrar. Och wardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tolf år, och blef död. Enos war niotio år gammal, och födde Kenan. 10 Och lefde derefter åttahundrade och femton år, och födde söner och döttrar. 11 Så at hans hela ålder wardt niohundrade och fem år, och blef död. 12 Kenan war sjutio år gammal, och födde Mahalaleel. 13 Och lefde derefter åttahundrade och fyratio år, och födde söner och döttrar. 14 Så at hans hela ålder wardt niohundrade och tio år, och blef död. 15 Mahalaleel war sextio och fem år gammal, och födde Jared. 16 Och lefde sedan åttahundrade och tretio år, och födde söner och döttrar. 17 Så at hans hela ålder wardt åttahundrade fem och niotio år, och blef död. 18 Jared war hundrade tu och sextio år gammal, och födde Henoch. 19 Och lefde derefter åttahundrade år, och födde söner och döttrar. 20 Så at hans hela ålder wardt niohundrade sextio och tu år, och blef död. 21 Henoch war sextio fem år gammal, och födde Methusalah. 22 Och förde et gudeligit lefwerne i trehundrade år derefter, och födde söner och döttrar. 23 Så at hans hela ålder wardt trehundrade sextio och fem år. 24 Och efter han förde et gudeligit lefwerne, tog Gud honom bort, och han wardt sedan intet sedder. 25 Methusalah war hundrade åttatio och sju år gammal, och födde Lamech. 26 Och lefde derefter i sjuhundrade åttatio och tu år, och födde söner och döttrar. 27 Så at hans hela ålder wardt niohundrade sextio och nio år, och blef död. 28 Lamech war hundrade åttatio och tu år gammal, och födde en son; 29 Och kallade honom Noah, och sade: Denne här warder oss tröstandes i wåra mödo och arbete på jordene, den HERren förbannat hafwer. 30 Derefter lefde han femhundrade niotio och fem år, och födde söner och döttrar. 31 Så at hans hela ålder wardt sjuhundrade sjutio och sju år, och blef död. 32 Noah war femhundrade år gammal, och födde Sem, Ham och Japhet.
Copyright information for SweKarlXII