Leviticus 2

Spisoffers lag.

Will en själ göra HERranom et spisoffer, så skall det wara af semlomjöl; och skall gjuta der oljo uppå, och lägga rökelse deruppå; Och bära det så till Presterna Aarons söner. Då skall Presten taga sina hand fulla af det samma semlomjölet och oljone, samt med allt rökelset, och bränna det up på altaret til en åminnelse. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom. Det öfwer är af spisoffret skall höra Aaron och hans söner til. Det skall wara det aldrahelgasta af HERrans offer. Men will han göra et spisoffer af det i ugn bakas, så tage kakor af semlomjöl, osyrade, beblandade med oljo, och osyrade tunkakor, smorda med oljo. Men är ditt spisoffer af något det som bakadt är i panno, så skall det wara af osyradt semlomjöl, beblandadt med oljo. Och du skalt delat i stycken, och gjuta der oljo uppå; så är det et spisoffer. Är ock ditt spisoffer något det på halster bakadt är, så skalt du göra det af semlomjöl med oljo. Och det spisoffer, som du af sådana wilt göra HERranom, det skalt du bära till Presten, han skall hafwa det fram til altaret. Och häfoffra det samma spisoffret til en åminnelse, och bränna det up på altaret. Det är et offer, som wäl luktar för HERranom. 10 Det öfwer är skall höra Aaron och hans söner til. Det skall wara det aldrahelgasta af HERrans offer. 11 Allt spisoffer, som I wiljen offra HERranom, skolen I göra utan surdeg; ty ingen surdeg eller hannog skall der ibland upbränd warda HERranom för offer. 12 Men til en förstling skolen I offra dem HERRanom; men på intet altare skola de komma til en söt lukt. 13 Allt ditt spisoffer skalt du salta. Och ditt spisoffer skall aldrig wara utan dins Guds förbunds salt; ty uti alt ditt offer skalt du offra salt. 14 Wilt du göra et spisoffer HERranom af första frukterna, skalt du torka de grona axen wid eld, och stöta dem små, och så offra spisoffer af dina första frukter. 15 Och skalt låta der oljo uppå, och lägga rökelse deruppå; så är det et spisoffer. 16 Och Presten skall taga af det stötta, och af oljone med allt rökelset, och upbränna det til en åminnelse. Det är HERranom et offer.
Copyright information for SweKarlXII