Leviticus 24

Lyseolja, skådobröd. Bannors, skadas straff.

Och HERren talade med Mose, och sade: Bjud Israels barnom, at de bära til dig klara stötta bomoljo til lysning, hwilken dageliga skall slås up i lamporna: Utanför wittnesbördsens förlott i wittnesbördsens tabernakel. Och Aaron skall sköta det både afton och morgon för HERranom dageliga. Det skall wara en ewig rätt med edra efterkommande. Och skall han pynta til lamporna på dem sköna ljusastakanom för HERranom dageliga. Och du skalt taga semlomjöl, och bara deraf tolf kakor; en kaka skall hålla twå tijungar. Och skalt lägga dem ju sex i hwar hop på det sköna bordet för HERranom. Och skalt lägga på dem rent rökelse, at det skall wara åminnelse-bröd til et offer HERranom. På hwar Sabbathsdag skall han pynta dem til HERranom alltid, af Israels barn til et ewigt förbund. Och skola höra Aaron och hans söner til, de skola äta dem på heligt rum; ty det är hans aldrahelgasta af HERrans offer til en ewig rätt. 10 Och en man utgick, enes Israelitiska qwinnos son, den ens Egyptisk mans son war ibland Israels barn, och trätte med en Israelitisk man i lägret: 11 Och nämnde namnet, och bannades. Då hade de honom fram för Mose. Och hans moder het Selomith, Dibri dotter af Dans slägte: 12 Och de lade honom i fängelse, til dess dem worde wiss swar gifwen genom HERrans mun. 13 Och HERren talade med Mose, och sade: 14 För honom ut för lägret, som bannats hafwer, och låt alla dem, som det hörde, lägga sina händer på hans hufwud, och låt hela menighetena stena honom. 15 Och säg Israels barnom: Hwilken som bannar sin GUD, han skall bära sina synd. 16 Hwilken som HERrans namn nämner, han skall döden dö; hela menigheten skall stena honom. Såsom utländningen, så skall ock inländningen wara: Om han nämner det namnet, så skall han dö. 17 Om någor slår ena mennisko, han skall döden dö. 18 Men den som slår någon boskap, han skall betalat kropp för kropp. 19 Och den som gör sinom nästa skada, honom skall man göra såsom han gjorde: 20 Skada för skada, öga för öga, tand för tand; såsom han hafwer gjort ene mennisko skada, så skall man göra honom igen. 21 Så at den som slår någon boskap, den skall betalat; men den som slår ena mennisko, han skall dö. 22 Samma rätten skall wara ibland eder, så för utländningen, som för inländningen; ty jag är HERren edar Gud. 23 Och Mose sade detta för Israels barnom, och förde honom, som bannats hade, ut för lägret, och stenade honom. Och alltså gjorde Israels barn, såsom HERren Mose budit hade.
Copyright information for SweKarlXII