Leviticus 3

Tackoffers lag.

Om hans offer är et tackoffer, af fä, antingen oxe eller ko, skall han offra för HERranom det utan wank är. Och skall lägga sina hand på dess hufwud, och slagta det för dörene af wittnes bördsens tabernakel. Och Presterne Aarons söner skola stänka blodet på altaret allt omkring. Och skall offra af det tackoffret HERranom, nemliga, allt det feta på inelfwerna: Och båda njurarna med det feta som der på är wid länderna, och det nätet öfwer lefrena med njurarna. Och Aarons söner skola det upbränna på altaret för et bränneoffer på wedenom, som ligger på eldenom. Det är et offer, som wäl luktar för HERranom. Men will han göra HERranom et tackoffer af små boskap, antingen gummar eller gymmer, så skall det wara utan all wank. Är det et lamb, så skall han hafwa det fram för HERran. Och skall lägga sina hand på dess hufwud, och slagta det inför wittnesbördsens tabernakel. Och Aarons söner skola stänka dess blod på altaret allt omkring: Och alltså offra HERranom af tackoffrena, nemliga, dess feta; hela stjerten med ryggenom, det feta som är öfwer inelfwen, samt med allt det feta som inwärtes är: 10 Och båda njurarna med allt det feta som derpå är wid länderna, och det nätet om lefrena med njurarna. 11 Och Presten skall upbränna det på altaret, til offrens spis HERranom. 12 Är hans offer en get, och bär henne fram för HERran: 13 Skall han lägga sina hand på hennes hufwud, och slagta henne för wittnesbördsens tabernakel. Och Aarons söner skola stänka hennes blod på altaret allt omkring. 14 Och skall deraf offra et offer HERranom, nemliga, det feta som är omkring inelfwerna, och allt det feta som inwärtes är: 15 Båda njurarna och det feta som derpå är wid länderna, och nätet öfwer lefrena med njurarna. 16 Och Presten skall upbrännat på altaret til offrens spis, til en söt lukt. Allt det feta hörer HERranom til. 17 Det ware en ewig sed med edra efterkommande uti alla edra boningar, at I intet fett eller blod äten.
Copyright information for SweKarlXII