Leviticus 3

Tackoffers lag.

1 Om hans offer är et tackoffer, af fä, antingen oxe eller ko, skall han offra för HERranom det utan wank är. 2Och skall lägga sina hand på dess hufwud, och slagta det för dörene af wittnes bördsens tabernakel. Och Presterne Aarons söner skola stänka blodet på altaret allt omkring. 3Och skall offra af det tackoffret HERranom, nemliga, allt det feta på inelfwerna: 4Och båda njurarna med det feta som der på är wid länderna, och det nätet öfwer lefrena med njurarna. 5Och Aarons söner skola det upbränna på altaret för et bränneoffer på wedenom, som ligger på eldenom. Det är et offer, som wäl luktar för HERranom. 6Men will han göra HERranom et tackoffer af små boskap, antingen gummar eller gymmer, så skall det wara utan all wank. 7Är det et lamb, så skall han hafwa det fram för HERran. 8Och skall lägga sina hand på dess hufwud, och slagta det inför wittnesbördsens tabernakel. Och Aarons söner skola stänka dess blod på altaret allt omkring: 9Och alltså offra HERranom af tackoffrena, nemliga, dess feta; hela stjerten med ryggenom, det feta som är öfwer inelfwen, samt med allt det feta som inwärtes är: 10Och båda njurarna med allt det feta som derpå är wid länderna, och det nätet om lefrena med njurarna. 11Och Presten skall upbränna det på altaret, til offrens spis HERranom. 12Är hans offer en get, och bär henne fram för HERran: 13Skall han lägga sina hand på hennes hufwud, och slagta henne för wittnesbördsens tabernakel. Och Aarons söner skola stänka hennes blod på altaret allt omkring. 14Och skall deraf offra et offer HERranom, nemliga, det feta som är omkring inelfwerna, och allt det feta som inwärtes är: 15Båda njurarna och det feta som derpå är wid länderna, och nätet öfwer lefrena med njurarna. 16Och Presten skall upbrännat på altaret til offrens spis, til en söt lukt. Allt det feta hörer HERranom til. 17Det ware en ewig sed med edra efterkommande uti alla edra boningar, at I intet fett eller blod äten.
Copyright information for SweKarlXII