Numbers 29

1Och den förste dagen i sjunde månadenom skall ibland eder kallas helig, att I sammankommen; intet tjenstearbete skolen I göra deruppå; det är eder trummetandes dag. 2Och I skolen göra bränneoffer till en söt lukt Herranom, en ungan stut, en vädur, sju årsgamla lamb utan vank. 3Dertill deras spisoffer, tre tiungar semlomjöl, blandadt med oljo, till stuten, två tiungar till väduren; 4En tiung på hvart och ett af de sju lamben; 5Och en getabock till syndoffer, till att försona eder; 6Förutan månadens bränneoffer, och dess spisoffer, och förutan det dagliga bränneoffret med dess spisoffer, och med deras drickoffer, efter deras sätt, till en söt lukt; det är ett offer Herranom. 7Den tionde dagen i denna sjunde månadenom skall ock när eder kallas helig, att I sammankommen; och I skolen späka edra kroppar, och intet arbete deruppå göra; 8Utan offra bränneoffer Herranom till en söt lukt, en ungan stut, en vädur, sju årsgamla lamb utan vank; 9Med deras spisoffer, tre tiungar semlomjöl, blandade med oljo, till stuten, två tiungar till väduren; 10Och en tiung på hvart och ett af de sju lamben. 11Dertill en getabock till syndoffer, förutan försoningens syndoffer, och det dagliga bränneoffret med sitt spisoffer, och med deras drickoffer. 12Den femtonde dagen i den sjunde månaden skall kallas helig när eder, att I sammankommen; intet tjenstearbete skolen I göra deruppå, och I skolen hålla Herranom helg i sju dagar; 13Och skolen göra bränneoffer till en söt lukts offer Herranom, tretton unga stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 14Med deras spisoffer, tre tiungar semlomjöl, blandadt med oljo, till hvar och en af de tretton stutar, två tiungar uppå hvar väduren af de två; 15Och en tiung uppå hvart och ett af de fjorton lamben. 16Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret med sitt spisoffer och sitt drickoffer. 17På den andra dagen, tolf unga stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 18Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna och till lamben, i deras tal efter sättet. 19Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret med sitt spisoffer, och med deras drickoffer. 20På tredje dagen, ellofva stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 21Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna, och till lamben, i deras tal efter sättet. 22Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret, med sitt spisoffer och sitt drickoffer. 23På fjerde dagen, tio stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 24Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna, och till lamben, i deras tal efter sättet. 25Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret med sitt spisoffer, och sitt drickoffer. 26På femte dagen, nio stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 27Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna, och till lamben, i deras tal efter sättet. 28Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga brännoffret, med sitt spisoffer, och sitt drickoffer. 29På sjette dagen, åtta stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 30Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna, och till lamben, i deras tal efter sättet. 31Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret, med sitt spisoffer, och sitt drickoffer. 32På sjunde dagen sju stutar, två vädrar, fjorton årsgamla lamb utan vank; 33Med deras spisoffer och drickoffer, till stutarna, till vädrarna, och till lamben, i deras tal efter sättet. 34Dertill en getabock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret, med sitt spisoffer, och sitt drickoffer. 35På den åttonde skall vara församlingenes dag; intet tjenstearbete skolen I göra deruppå; 36Och skolen offra bränneoffer till en söt lukts offer Herranom; en stut, en vädur, sju årsgamla lamb, utan vank; 37Med deras spisoffer och drickoffer, till stuten, till väduren, och till lamben, i deras tal efter sättet. 38Dertill en bock till syndoffer, förutan det dagliga bränneoffret, med sitt spisoffer och sitt drickoffer. 39Detta skolen I göra Herranom i edra högtider, undantagno det I lofven och friviljoge gifven till bränneoffer, spisoffer, drickoffer och tackoffer.
Copyright information for SweKarlXII