Psalms 113

Gud sörjer för de ringa.

Halleluja. Lofwer, I HERrans tjenare, lofwer HERrans Namn. Lofwadt ware HERrans Namn, ifrå nu och i ewighet. Ifrå solens upgång, allt intil nedergången, ware HERrans Namn lofwadt. HERren är hög öfwer alla Hedningar: Hans ära går så widt, som himmelen är. Hwilken är såsom HERren wår Gud, den sig så högt satt hafwer? Och ser uppå det nedriga, i himmelen och på jordene? Den som den ringa uprättar utu stoftet, och uplyfter den fattiga utu träcken: At han skall sätta honom bredowid Förstar, wid hans folks Förstar. Den der låter den ofruktsamma bo i huset, at hon en glad barnamoder warder. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII