Psalms 117

Lofwer HERRran, alle Hedningar; priser honom, all folk: Ty hans nåd är wäldig öfwer oss, och HERrans sanning (warar) i ewighet. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII