Psalms 23

Rätt tröst i Christo.

En Psalm Davids. HERren är min herde, mig skall intet fattas. Han föder mig på en grön äng, och förer mig til friskt watn. Han wederqwecker mina själ; han förer mig in på rätta wägen, för sitt Namns skull. Och om jag än wandrade i enom mörkom dal, fruktade jag intet ondt; ty du äst när mig; din käpp och staf trösta mig. Du bereder til mig et bord emot mina fiendar; du smörjer mit hufwud med oljo, och inskänker fullt för mig. Godhet och barmhertighet skola följa mig i alla mina lifsdagar; och jag skall blifwa i HERrans hus ewinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII