Psalms 8

Christi rike, lidande, död.

1 En Psalm Davids, til at föresjunga på Gitthith. 2HERre, wår HERre; huru herligit är ditt namn i all land, der man tackar dig i himmelen. 3Utaf unga barns och spenabarns mun hafwer du ena magt uprättat, för dina owänners skull; at du skalt nederlägga owännen, och den hämndgiruga. 4Ty jag skal se himlarna, dins fingers werk; månan och stjernorna, som du beredt hawfer. 5Hwad är människan, at du tänker på henne? Eller människones son, at du låter dig wårda om honom? 6Du skalt låta honom en liten tid af Gudi öwfergifwen warda; men med äro och härlighet skalt du kröna honom. 7Du skalt göra honom til en Herra öfwer dina händers werk; all ting hafwer du under hans fötter lagt: 8Får och fä alltsamman; wilddjuren också dertil: 9Foglarna under himmelen, och fiskarna i hawfet; och hwad i hafwena går. HERre, wår HERre, huru härligit är ditt namn i all land.
Copyright information for SweKarlXII