Song of Solomon 4

Brudens dägelighet. Christi kärlek.

Si, min kära, du äst dägelig, si, dägelig äst du; din ögon äro såsom dufwoögon, emellan dina lockar: Ditt hår är såsom getahjordar, som klippte äro på det berget Gilead. Dina tänder äro såsom hjordar med afklippta ull, som twagne komma utu wattnet, hwilke allesamman äro hafwande med twillingar, och ingen af dem är ofruktsam. Dina läppar äro såsom ett rosenfärgadt snöre, och ditt tal ljufligit; dine kinder såsom skörden på granatäplet, emellan dina lockar. Din hals är såsom Davids torn, gjord med bröstwärn, der tusende sköldar uppå hänga, och allahanda de starkas wapen. Din tu bröst äro såsom twå unga råtwillingar, hwilke ibland roser i bet gå; Till dess dagen swal warder, och skuggorna afwika: Jag will gå till myrrhamsberget, och rökelsehögen. Du äst med allone dägelig, min kära, och ingen fläck är på dig. Kom, min brud, ifrå Libanon, kom ifrå Libanon: Gack in, träd hit ifrån Amana kulle, ifrå Senir och Hermons kulle, ifrå lejonens boning, ifrå de leoparders berg. Du hafwer tagit mig hjertat bort, min syster, kära brud, med ett ditt öga, och med ene dine halskedjo. 10 Huru dägelig äro din bröst, min syster, kära brud: Din bröst äro lustigare än win, och din salvos lukt öfwergår alla örter. 11 Dine läppar, min brud, äro såsom drypande hannogskaka: Hannog och mjölk är under dine tungo, och din kläders lukt är såsom lukt af Libanon. 12 Min syster, kära brud, du äst en tillsluten örtagård; en tillsluten källa, en förseglad brunn. 13 Din frukt är såsom en lustgård af granatäple med ädla frukter, cyper med nardus; 14 Nardus med saffran, calmus och canel, med allahanda Libanons trä; myrrham och aloes med alla bästa örter; 15 Såsom en örtegårds brunn, såsom en brunn af lefwande watten, det af Libanon flyter. 16 Statt upp, nordanwäder, och kom, sunnanwäder, och blås igenom min örtegård, att hans örter måga drypa. Min wän komme uti sin örtegård, och äte sina ädla frukter.
Copyright information for SweKarlXII