3 John 1

Den äldste, dem älskeliga Gajo, den jag älskar i sanningene.
Copyright information for SweKarlXII1873