Ezekiel 35

Och  Herrans ord skedde till mig, och sade; Du menniskobarn, ställ ditt ansigte emot Seirs berg, och prophetera deremot; Och säg till det: Detta säger Herren  Herren: Si, jag vill till dig, du Seirs berg, och utsträcka mina hand emot dig, och göra dig slätt öde. Jag skall förlägga dina städer, att du skall varda till ett öde, och förnimma att jag är  Herren; Derföre, att I ju alltid ären Israels barnas fiender, och jagen dem uti svärd, då dem missgår, och deras synder straffade varda. Derföre, så sant som jag lefver, säger Herren  Herren, vill jag ock göra dig blödande, och skall det blödandet icke undslippa; efter du hafver lust till blod, skall du blödandet icke undslippa. Och jag skall göra Seirs berg tomt och öde, så att ingen skall deruppå vandra eller gå; Och skall göra dess berg och alla högar, dalar och alla bäcker, fulla med döda, som med svärd skola slagne varda. Ja, till ett evigt öde vill jag göra dig, att ingen uti dina städer bo skall, och I skolen förnimma, att jag är  Herren. 10 Och derföre, att du säger: Dessa båda folken, med deras land, måste varda min, och vi vilje taga dem in, bodde än  Herren deruti; 11 Derföre, så sant som jag lefver, säger Herren  Herren, skall jag göra med dig efter dine vrede och hat, lika som du med dem gjort hafver af blott hat, och skall varda känd när dem, när jag dig straffat hafver. 12 Och du skall förnimma, att jag,  Herren, all din försmädelse hört hafver, som du emot Israels berg talat hafver, och sagt: Huj, de äro förödde, och oss gifne till att förderfva; 13 Och hafven berömt eder emot mig, och talat högmodeliga emot mig; det hafver jag hört. 14 Så säger nu Herren  Herren: Efter du hafver allestäds fröjdat dig i ditt land, så skall jag göra dig till ett öde. 15 Och lika som du hafver fröjdat dig, och ment att du skulle intaga Israels hus, derföre att det öde var, rätt så vill jag göra med dig, att Seirs berg måste öde varda, samt med hela Edom; och de skola förnimma, att jag är  Herren.
Copyright information for SweKarlXII1873