Genesis 5

Detta är boken af menniskones slägt, på den tiden, då Gud skapte menniskona, och gjorde henne efter Guds liknelse. Till man och qvinno skapade han dem, och välsignade dem, och kallade deras namn menniska, på den tiden de vordo skapade. Och Adam var hundrade och tretio år gammal, och han födde en son, som hans beläte lik var, och kallade honom Seth. Och vordo hans dagar, sedan han hade födt Seth, åttahundrade år, och han födde söner och döttrar. Och vardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tretio år, och blef död. Seth var hundrade och fem år gammal, och födde Enos; Och lefde derefter åttahundrade och sju år, och födde söner och döttrar; Och vardt tiden på allan hans ålder niohundrade och tolf år, och blef död. Enos var niotio år gammal, och födde Kenan; 10 Och lefde derefter åttahundrade och femton år, och födde söner och döttrar; 11 Så att hans hela ålder vardt niohundrade och fem år, och blef död. 12 Kenan var sjutio år gammal, och födde Mahalaleel. 13 Och lefde derefter åttahundrade och fyratio år, och födde söner och döttrar. 14 Så att hans hela ålder vardt niohundrade och tio år, och blef död. 15 Mahalaleel var sextio och fem år gammal, och födde Jared. 16 Och lefde sedan åttahundrade och tretio år, och födde söner och döttrar. 17 Så att hans hela ålder vardt åttahundrade fem och niotio år, och blef död. 18 Jared var hundrade tu och sextio år gammal, och födde Henoch; 19 Och lefde derefter åttahundrade år, och födde söner och döttrar. 20 Så att hans hela ålder vardt niohundrade sextio och tu år, och blef död. 21 Henoch var sextio fem år gammal, och födde Methusalah. 22 Och förde ett gudeligit lefverne i trehundrade år derefter, och födde söner och döttrar. 23 Så att hans hela ålder vardt trehundrade sextio och fem år. 24 Och efter han förde ett gudeligit lefverne, tog Gud honom bort, och han vardt sedan intet sedder. 25 Methusalah var hundrade åttatio och sju år gammal, och födde Lamech; 26 Och lefde derefter i sjuhundrade åttatio och tu år, och födde söner och döttrar; 27 Så att hans hela ålder vardt niohundrade sextio och nio år, och blef död. 28 Lamech var hundrade åttatio och tu år gammal, och födde en son; 29 Och kallade honom Noah, och sade: Denne här varder oss tröstandes i våra mödo och arbete på jordene, den  Herren förbannat hafver. 30 Derefter lefde han femhundrade niotio och fem år, och födde söner och döttrar; 31 Så att hans hela ålder vardt sjuhundrade sjutio och sju år, och blef död. 32 Noah var femhundrade år gammal, och födde Sem, Ham och Japhet.
Copyright information for SweKarlXII1873