Isaiah 12

På den tiden skall du säga: Jag tackar dig,  Herre, att du hafver varit vred på mig; och din vrede hafver sig vändt, och du tröster mig. Si, Gud är min helsa; jag är säker, och fruktar mig intet; ty  Herren Gud är min starkhet och min psalm, och är min helsa. I skolen ösa vatten med glädje utu helsobrunnomen; Och skolen säga på den tiden: Tacker  Herranom; prediker hans Namn; görer hans anslag kunnig ibland folken; förkunner, att hans Namn högt är. Lofsjunger  Herranom; ty han hafver härliga bevist sig; detta vare kunnigt i all land. Fröjda dig och var glad, du inbyggerska i Zion; ty Israels Helige är stor när dig.
Copyright information for SweKarlXII1873