Job 25

Då svarade Bildad af Suah, och sade: Är icke herrskap och fruktan när honom, hvilken frid gör ibland sina högsta? Ho kan räkna hans krigsmän? Och öfver hvem uppgår icke hans ljus? Och huru kan en menniska rättfärdig varda för Gudi? Eller huru kan ene qvinnos barn rent vara? Si månen skin icke ännu, och stjernorna äro ännu icke rena för hans ögon; Huru mycket mindre en menniska, den malen, och ens menniskos barn, den matken?
Copyright information for SweKarlXII1873