Leviticus 2

Vill en själ göra  Herranom ett spisoffer, så skall det vara af semlomjöl; och skall gjuta der oljo uppå, och lägga rökelse deruppå; Och bära det så till Presterna, Aarons söner. Då skall Presten taga sina hand fulla af det samma semlomjölet och oljone, samt med allt rökelset, och bränna det upp på altaret till en åminnelse. Detta är ett offer, som väl luktar för  Herranom. Det öfver är af spisoffret, skall höra Aaron och hans söner till. Det skall vara det aldrahelgasta af  Herrans offer. Men vill han göra ett spisoffer af det i ugn bakas, så tage kakor af semlomjöl, osyrade, beblandade med oljo, och osyrade tunnkakor, smorda med oljo. Men är ditt spisoffer af något det som bakadt är i panno, så skall det vara af osyradt semlomjöl, beblandadt med oljo. Och du skall delat i stycker, och gjuta der oljo uppå; så är det ett spisoffer. Är ock ditt spisoffer något det på halster bakadt är, så skall du göra det af semlomjöl med oljo. Och det spisoffer, som du af sådana vill göra  Herranom, det skall du bära till Presten; han skall hafva det fram till altaret; Och häfoffra det samma spisoffret till en åminnelse, och bränna det upp på altaret. Det är ett offer, som väl luktar för  Herranom. 10 Det öfver är, skall höra Aaron och hans söner till. Det skall vara det aldrahelgasta af  Herrans offer. 11 Allt spisoffer, som I viljen offra  Herranom, skolen I göra utan surdeg; ty ingen surdeg eller hannog skall deribland uppbränd varda  Herranom för offer. 12 Men till en förstling skolen I offra dem  Herranom; men på intet altare skola de komma till en söt lukt. 13 Allt ditt spisoffer skall du salta. Och ditt spisoffer skall aldrig vara utan dins Guds förbunds salt; ty uti allt ditt offer skall du offra salt. 14 Vill du göra ett spisoffer  Herranom af första frukterna, skall du torka de gröna axen vid eld, och stöta dem små, och så offra spisoffer af dina första frukter; 15 Och skall låta der oljo uppå, och lägga rökelse deruppå; så är det ett spisoffer. 16 Och Presten skall taga af det stötta, och af oljone med allt rökelset, och uppbränna det till en åminnelse. Det är  Herranom ett offer.
Copyright information for SweKarlXII1873