Leviticus 3

Om hans offer är ett tackoffer, af fä, antingen oxe eller ko, skall han offra för  Herranom det utan vank är; Och skall lägga sina hand på dess hufvud, och slagta det för dörrene af vittnesbördsens tabernakel; och Presterna, Aarons söner, skola stänka blodet på altaret allt omkring; Och skall offra af det tackoffret  Herranom, nämliga allt det feta på inelfverna; Och båda njurarna med det feta, som derpå är vid länderna, och det nätet öfver lefrena med njurarna. Och Aarons söner skola det uppbränna på altaret för ett bränneoffer på vedenom, som ligger på eldenom. Det är ett offer, som väl luktar för  Herranom. Men vill han göra  Herranom ett tackoffer af små boskap, antingen gummar eller gymmer, så skall det vara utan all vank. Är det ett lamb, så skall han hafva det fram för  Herran; Och skall lägga sina hand på dess hufvud, och slagta det inför vittnesbördsens tabernakel; och Aarons söner skola stänka dess blod på altaret allt omkring; Och alltså offra  Herranom af tackoffrena, nämliga dess feta; hela stjerten med ryggenom, det feta som är öfver inelfven, samt med allt det feta som invärtes är; 10 Och båda njurarna med allt det feta, som derpå är vid länderna, och det nätet om lefrena och njurarna. 11 Och Presten skall uppbränna det på altaret, till offrens spis  Herranom. 12 Är hans offer en get, och bär henne fram för  Herran; 13 Skall han lägga sina hand på hennes hufvud, och slagta henne för vittnesbördsens tabernakel; och Aarons söner skola stänka hennes blod på altaret allt omkring; 14 Och skall deraf offra ett offer  Herranom, nämliga det feta som är omkring inelfverna, och allt det feta som invärtes är; 15 Båda njurarna med det feta, som derpå är vid länderna, och nätet öfver lefrena med njurarna. 16 Och Presten skall uppbrännat på altaret till offrens spis, till en söt lukt. Allt det feta hörer  Herranom till. 17 Det vare en evig sed med edra efterkommande uti alla edra boningar, att I intet fett eller blod äten.
Copyright information for SweKarlXII1873