Obadiah 1

Detta är Obadia syn. Så säger Herren  Herren om Edom: Vi hafve hört af  Herranom, att ett bådskap är sändt ibland Hedningarna: Upp, och låter oss örliga emot dem.
Copyright information for SweKarlXII1873