Psalms 100

En Tackpsalm. Fröjdens  Herranom, all verlden. Tjener  Herranom med fröjd; kommer för hans ansigte med glädskap. Förnimmer, att  Herren är Gud; han hafver gjort oss, och icke vi sjelfve, till sitt folk, och till sin fosterfår. Går in i hans portar med tackande; uti hans gårdar med lofvande; tacker honom, lofver hans Namn. Ty  Herren är god, och hans nåd varar evinnerliga, och hans sanning ifrå slägte till slägte.
Copyright information for SweKarlXII1873