Psalms 101

En Psalm Davids. Om nåd och rätt vill jag sjunga; och dig,  Herre, lofsäga. Jag handlar försigteliga och redeliga med dem som mig tillhöra, och vandrar troliga i mitt hus. Jag tager mig ingen ond sak före; jag hatar öfverträdaren, och låter honom icke när mig blifva. Ett vrångt hjerta måste vika ifrå mig; den onda lider jag icke. Den sin nästa hemliga baktalar, honom förgör jag; den der storlåtig är och högt sinne hafver, honom lider jag icke. Mine ögon se efter de trogna i landena, att de måga när mig bo; och hafver gerna fromma tjenare. Falskt folk håller jag icke i mitt hus; ljugare trifvas icke när mig. Bittida förgör jag alla ogudaktiga i landena, att jag må utrota alla ogerningsmän utu  Herrans stad.
Copyright information for SweKarlXII1873