Psalms 113

Halleluja. Lofver, I  Herrans tjenare, lofver  Herrans Namn. Lofvadt vare  Herrans Namn, ifrå nu och i evighet. Ifrå solenes uppgång, allt intill nedergången, vare  Herrans Namn lofvadt.  Herren är hög öfver alla Hedningar; hans ära går så vidt som himmelen är. Hvilken är såsom  Herren vår Gud, den sig så högt satt hafver? Och ser uppå det nedriga, i himmelen och på jordene; Den som den ringa upprättar utu stoftet, och upplyfter den fattiga utu träcken; Att han skall sätta honom bredovid Förstar, vid hans folks Förstar; Den der låter den ofruktsamma bo i huset, att hon en glad barnamoder varder! Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873