Psalms 114

Då Israel ut ur Egypten drog, Jacobs hus ifrå främmande folk. Då vardt Juda hans helgedom, Israel hans välde. Hafvet såg det, och flydde; Jordanen vände tillbaka. Bergen sprungo såsom lamb; högarna såsom ung får. Hvad var dig, du haf, att du flydde; och du Jordan, att du tillbakavände? I berg, att I sprungen såsom lamb; I högar, såsom ung får? För Herranom bäfvade jorden, för Jacobs Gud; Den bergsklipporna förvandlar uti vattusjöar, och stenen i vattukällor.
Copyright information for SweKarlXII1873