Psalms 117

Lofver  Herran, alle Hedningar; priser honom, all folk. Ty hans nåd är väldig öfver oss, och  Herrans sanning (varar) i evighet. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873