Psalms 122

En visa Davids i högre choren. Jag glädes i det mig sagdt är, att vi skole gå in uti  Herrans hus; Och att våre fötter skola stå i dinom portom, Jerusalem. Jerusalem är bygdt, att det skall vara en stad, der man tillsammankomma skall; Dit slägterna uppgå skola, nämliga  Herrans slägter, till att predika Israels folke, till att tacka  Herrans Namne. Ty der äro satte stolar till doms, Davids hus stolar. Önsker Jerusalem lycko; dem gånge väl, som dig älska. Frid vare innan dina murar, och lycka i dina palats. För mina bröders och fränders skull vill jag dig frid önska. För  Herrans vår Guds hus skull vill jag ditt bästa söka.
Copyright information for SweKarlXII1873