Psalms 123

En visa i högre choren. Jag lyfter min ögon upp till dig, du som i himmelen sitter. Si, såsom tjenarenas ögon uppå deras herrars händer se; såsom tjenarinnones ögon uppå sine frues händer; alltså se vår ögon uppå  Herran vår Gud, tilldess han oss nådelig varder. Var oss nådelig,  Herre, var oss nådelig; ty vi äre fast fulle med föraktelse. Fast full är vår själ af de stoltas begabberi, och de högfärdigas föraktelse.
Copyright information for SweKarlXII1873