Psalms 124

En visa Davids i högre choren. Om  Herren icke med oss vore; så säge Israel. Om  Herren icke med oss vore, när menniskorna sig emot oss sätta, Så uppsvulge de oss lefvande, då deras vrede sig öfver oss förgrymmar; Så fördränkte oss vatten; strömmar ginge öfver våra själar; Vatten ginge allt för högt öfver våra själar; Lofvad vare  Herren, att han icke gifver oss till rofs uti deras tänder. Vår själ är undkommen, såsom en fogel ens foglafängares snaro; snaran är söndergången, och vi äre löse. Vår hjelp står i  Herrans Namn, den himmel och jord gjort hafver.
Copyright information for SweKarlXII1873