Psalms 127

En visa Salomos, i högre choren. Om  Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som derpå bygga; om  Herren icke förvarar staden, så vaka väktarena fåfängt. Det är fåfängt, att I bittida uppstån, och sent gån till hvilo, och äten edart bröd med sorg; ty han gifver det sina vänner, vid de sofva. Si, barn äro en  Herrans gåfva, och lifsfrukt är en skänk. Lika som skott uti en stark mans hand, så äro ock de unge dränger. Säll är den som sitt koger af dem full hafver; de komma icke på skam, då de med sina fiendar handla i portenom.
Copyright information for SweKarlXII1873