Psalms 128

En visa i högre choren. Säll är den som fruktar  Herran, och på hans vägar går. Du skall föda dig af dina händers arbete; säll äst du, och väl är dig. Din hustru skall vara såsom ett fruktsamt vinträ, allt omkring i ditt hus; dine barn såsom oliveqvistar kringom ditt bord. Si, alltså varder välsignad den man, som  Herran fruktar.  Herren skall välsigna dig af Zion, att du skall få se Jerusalems välfärd, i alla dina lifsdagar; Och skall få se din barnabarn; frid öfver Israel!
Copyright information for SweKarlXII1873