Psalms 133

En visa Davids i högre choren. Si, huru godt och lustigt är det, att bröder bo endrägteliga tillsammans; Såsom kosteligit balsam är, det af Aarons hufvud flyter neder i allt hans skägg, det nederflyter uppå hans kläder; Såsom Hermons dagg, och den på Zions berg nederfaller; ty dersammastäds lofvar  Herren välsignelse och lif till evig tid.
Copyright information for SweKarlXII1873