Psalms 134

En visa i högre choren. Si, lofver  Herran, alle  Herrans tjenare; I som stån om nattena i  Herrans hus. Lyfter edra händer upp i helgedomenom, och lofver  Herran.  Herren välsigne dig af Zion, den himmel och jord gjort hafver.
Copyright information for SweKarlXII1873