Psalms 136

Tacker  Herranom, ty han är god; ty hans godhet varar evinnerliga. Tacker alla gudars Gudi; ty hans godhet varar evinnerliga. Tacker alla herrars Herra; ty hans godhet varar evinnerliga. Den stor under gör allena; ty hans godhet varar evinnerliga. Den himlarna skickeliga gjort hafver; ty hans godhet varar evinnerliga. Den jordena på vatten utsträckt hafver; ty hans godhet varar evinnerliga. Den stor ljus gjort hafver; ty hans godhet varar evinnerliga. Solena till att förestå dagenom; ty hans godhet varar evinnerliga. Månan och stjernorna till att förestå nattena; ty hans godhet varar evinnerliga. 10 Den Egypten slog på deras förstfödingar; ty hans godhet varar evinnerliga. 11 Och utförde Israel ifrå dem; ty hans godhet varar evinnerliga. 12 Med väldiga hand och uträcktom arm; ty hans godhet varar evinnerliga. 13 Den röda hafvet skifte i två delar; ty hans godhet varar evinnerliga. 14 Och lät Israel derigenom gå; ty hans godhet varar evinnerliga. 15 Den Pharao och hans här i röda hafvet störte; ty hans godhet varar evinnerliga. 16 Den sitt folk förde genom öknena; ty hans godhet varar evinnerliga. 17 Den stora Konungar slog; ty hans godhet varar evinnerliga; 18 Och drap mägtiga Konungar; ty hans godhet varar evinnerliga: 19 Sihon, de Amoreers Konung; ty hans godhet varar evinnerliga: 20 Och Og, Konungen i Basan; ty hans godhet varar evinnerliga. 21 Och gaf deras land till arfs; ty hans godhet varar evinnerliga. 22 Till arfs sinom tjenare Israel; ty hans godhet varar evinnerliga. 23 Ty han tänkte på oss, då vi undertryckte voro; ty hans godhet varar evinnerliga. 24 Och förlossade oss ifrå våra fiendar; ty hans godhet varar evinnerliga. 25 Den allo kötte mat gifver; ty hans godhet varar evinnerliga. 26 Tacker Gudi af himmelen; ty hans godhet varar evinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII1873