Psalms 148

Halleluja. Lofver, I himlar,  Herran; lofver honom i höjdene. Lofver honom, alle hans Änglar; lofver honom, all hans här. Lofver honom, sol och måne; lofver honom, alla skinande stjernor. Lofver honom, I himlar, allt omkring, och de vatten, som ofvan himmelen äro. De skola lofva  Herrans Namn; ty han bjuder, så varder det skapadt. Han håller dem alltid och evinnerliga; han skickar dem, att de icke annorlunda gå måste. Lofver  Herran på jordene; I hvalfiskar och all djup; Eld, hagel, snö och dimba, stormväder, de hans ord uträtta; Berg, och alle högar; fruktsam trä, och alle cedrer; 10 Djur och all fänad; krypande djur, och foglar. 11 I Konungar på jordene, och all folk; Förstar, och alle domare på jordene; 12 Ynglingar och jungfrur; de gamle med de unga; 13 Skolen lofva  Herrans Namn; ty hans Namn allena är högt; hans lof går så vidt som himmel och jord är. 14 Och han upphöjer sins folks horn; alle hans helige skola lofva, Israels barn, det folk, som honom tjenar. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873