Psalms 149

Halleluja. Sjunger  Herranom en ny viso; de heligas församling skall lofva honom. Israel glädje sig af den honom gjort hafver; Zions barn vare glade öfver sin Konung. De skola lofva hans Namn i dans; med trummor och harpor skola de spela honom. Ty  Herren hafver ett behag till sitt folk; han hjelper den elända härliga. De helige skola glade vara, och prisa, och lofva i deras säng; Deras mun skall upphöja Gud; och skola hafva skarp svärd i sina händer; Att de skola hämnas ibland Hedningarna, och straffa ibland folken; Till att binda deras Konungar med kedjor, och deras ädlingar med jernfjettrar; Att de skola göra dem den rätt, derom skrifvet står: Denna ärona skola alle hans heliga hafva. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873