Psalms 15

En Psalm Davids.  Herre, ho skall bo i dine hyddo? Ho skall blifva på ditt helga berg? Den som vandrar utan vank, och gör rätt, och talar sanningen af hjertat; Den med sine tungo icke förtalar, och icke gör sin nästa ondt, och sin nästa icke skämmer. Den som de ogudaktiga för intet aktar; men dem som  Herran frukta, ärar han, den som sinom nästa svär, och håller det; Den som icke gifver sina penningar på ocker, och tager icke skänker öfver den oskyldiga. Den det gör, han skall blifva vid sig evinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII1873