Psalms 150

Halleluja. Lofver Gud i hans helgedom; lofver honom uti hans magts fäste. Lofver honom i hans dråpeliga gerningar; lofver honom i hans stora härlighet. Lofver honom med basuner; lofver honom med psaltare och harpor. Lofver honom med trummor och danser; lofver honom med stränger och pipor. Lofver honom med klara cymbaler; lofver honom med välklingande cymbaler. Allt det anda hafver lofve  Herran. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873