Psalms 20

En Psalm Davids, till att föresjunga.  Herren höre dig i nödene; Jacobs Guds Namn beskydde dig. Han sände dig hjelp af helgedomenom, och styrke dig utaf Zion. Han tänke uppå all din spisoffer; och din bränneoffer vare fet. Sela. Han gifve dig hvad ditt hjerta begärar, och fullborde all din anslag. Vi fröjde oss, att du oss hjelper; och i vår Guds Namn rese vi baneret upp;  Herren fullborde alla dina böner. Nu märker jag, att  Herren hjelper sin smorda, och hörer honom i sinom helga himmel; hans högra hand hjelper väldeliga. De andre förlåta sig på vagnar och hästar; men vi tänke på  Herrans vår Guds Namn. De äro nederstötte och fallne; men vi stå upprätte. Hjelp,  Herre; Konungen höre oss, när vi rope.
Copyright information for SweKarlXII1873