Psalms 23

En Psalm Davids.  Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han föder mig på en grön äng, och förer mig till friskt vatten. Han vederqvicker mina själ; han förer mig in på rätta vägen, för sitt Namns skull. Och om jag än vandrade i enom mörkom dal, fruktade jag intet ondt; ty du äst när mig; din käpp och staf trösta mig. Du bereder till mig ett bord emot mins fiendar; du smörjer mitt hufvud med oljo, och inskänker fullt för mig. Godhet och barmhertighet skola följa mig i alla mina lifsdagar; och jag skall blifva i  Herrans hus evinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII1873