Psalms 26

En Psalm Davids.  Herre, skaffa mig rätt; ty jag är oskyldig. Jag hoppas på  Herran; derföre skall jag icke falla. Pröfva mig,  Herre, och försök mig; ransaka mina njurar och mitt hjerta. Ty din godhet är för min ögon, och jag vandrar i dine sanning. Jag sitter icke när de fåfänga, menniskor, och hafver icke omgängelse med de falska. Jag hatar de ondas församling, och sitter icke när de ogudaktiga. Jag tvår mina händer med oskyldighet, och håller mig,  Herre, intill ditt altare; Der man hörer tacksägelses röst, och der man predikar all din under.  Herre, jag hafver dins hus boning kär, och det rum der din ära bor. Ryck icke mina själ bort med syndarena, eller mitt lif med de blodgiruga; 10 Hvilke omgå med arga list, och taga gerna gåfvor. 11 Men jag vandrar oskyldeliga; förlös mig, och var mig nådelig. 12 Min fot går rätt; i församlingene vill jag lofva dig,  Herre.
Copyright information for SweKarlXII1873